Privacy terms

GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. UPDATES VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Vanwege constante technische en wettelijke innovaties, moeten wij de bestaande gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en/of actualiseren. Controleert u daarom telkens wanneer u onze website gebruikt wanneer de laatste versie is geüpload. De meest recente update dateert van Maart 2013.

2. AUTEURSRECHT EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle inhoud van onze website, met inbegrip van teksten, foto’s, afbeeldingen en audio- en videobestanden zijn ons eigendom, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt vermeld. Deze auteursrechtelijk beschermde inhoud mag alleen zonder uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt voor particulier gebruik, dat wil zeggen niet voor openbaar of commercieel gebruik (downloads, reproducties). Wijzigingen in, vertalingen van of andere bewerkingen of verwerkingen van de inhoud mogen alleen gebeuren met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Medical Brands.

Het ongeautoriseerde gebruik of misbruik van geregistreerde handelsmerken of logo’s van Medical Brands is niet toegestaan.

Houd er rekening mee dat elke inbreuk op ons auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten civielrechtelijke en/of strafrechtelijke gevolgen kan hebben.

3. VOORBEHOUD VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deze website bevat hyperlinks naar websites van andere aanbieders. Medical Brands kent de inhoud van websites van derde partijen niet en biedt geen garantie of aansprakelijkheid voor illegale inhoud of andere wettelijke inbreuken op websites van derde partijen.

Bij de samenstelling en bekrachtiging van de informatie op deze website is alle mogelijke zorg betracht. Desalniettemin aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid en/of kwaliteit hiervan.

Deze website is ontworpen om algemene informatie te bieden en vormt op geen enkele wijze een vervanging voor medisch of professioneel advies. Voor dergelijk advies dient u contact op te nemen met een arts of specialist van uw keuze. Medical Brands aanvaardt geen aansprakelijkheid voor acties die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website.

Het gebruik van deze website en het downloaden van gegevens geschiedt voor risico van de gebruiker. Medical Brands aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, in het bijzonder aan gegevensbestanden, hardware en/of software van de gebruiker, die voortvloeit uit een dergelijke actie.

Medical Brands, Piet Heinkade 19, 1019 HC  Amsterdam, the Netherlands, T: +31 20 640 50 97, E: info@medicalbrands.com

 JURIDISCH BELEID

1. VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn informatie aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, e-mail of postadressen. Medical Brands verzamelt geen persoonsgegevens van u behalve wanneer u die gegevens specifiek verstrekt (bijv. om u in te schrijven voor e-mailnieuwsbrieven, om deel te nemen aan een onderzoek, prijsvraag of sweepstake, om monsters of brochures te bestellen of om informatie op te vragen) en toestemming geeft voor gebruik daarvan. 
Uw persoonsgegevens worden door ons alleen opgeslagen, gebruikt of overgedragen overeenkomstig uw instemming en voor zover – met betrekking tot inhoud en tijd –dit nodig is in elk specifiek geval, bijv. om te reageren op uw vragen of problemen, om te voldoen aan uw verzoeken of om u te informeren over de resultaten van een prijsvraag of sweepstake. Hiervoor kan het voor Medical Brands nodig zijn om persoonsgegevens voor verdere gegevensverwerking over aan externe dienstverleners. Dienstverleners kunnen bijvoorbeeld ingeschakeld worden in het kader van de verzending van goederen, de distributie van reclamemateriaal of voor het doeleinde van prijsvragen. Medical Brands wil dat deze partijen instemmen met de verwerking van persoonsgegevens op basis van onze instructies en in naleving van deze kennisgeving inzake gegevensbescherming.  
Voor elke andere overdracht van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld de overdracht van inloggegevens van onze website aan een derde sociale gemeenschapswebsite of internetdienst zoals Facebook of Twitter, is uw voorafgaande expliciete toestemming nodig. Medical Brands garandeert dat zij uw persoonsgegevens niet verkoopt of verhuurt aan een derde partij. Het kan echter nodig zijn om informatie over u bekend te maken, indien dit wettelijk is vereist of in reactie op dwingende overheidsverzoeken.

2. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR RECLAME- OF MARKETINGDOELEINDEN

Als u uitdrukkelijk instemt met het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclame- of marketingdoeleinden, worden uw persoonsgegevens tevens opgeslagen en constant gebruikt voor die doeleinden, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven of productmonsters te sturen, om u te vragen deel te nemen aan prijsvragen of sweepstakes en dit alles via e-mail of post of elk ander communicatiekanaal waar u toestemming voor hebt gegeven. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor het aanmaken en bijhouden van een gebruikersprofiel om u persoonlijke reclames en aanbiedingen te sturen. Wij kunnen de door u verstrekte gegevens ook gebruiken voor de analyse en verbetering van de doeltreffendheid van onze websiteservices, reclame, marketing, marktonderzoek en verkoopinspanningen.

3. INTREKKING VAN TOESTEMMING

U kunt uw toestemming om in de toekomst gebruik te mogen maken van uw persoonsgegevens op ongeacht welk moment geheel of gedeeltelijk intrekken.

4. AUTOMATISCH GEREGISTREERDE INFORMATIE (NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS)

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch algemene informatie die geen verband houdt met uw persoon, bijv. de naam van de internetserviceprovider (of bij bedrijfsnetwerken de naam van uw bedrijf), de website die u bezocht voordat u naar de onze ging, informatie over onze website die u hebt opgevraagd, datum en tijd van het opvragen en het besturingssysteem en de browserversie die u gebruikt. Deze informatie wordt anoniem verzameld en geanalyseerd. Deze wordt alleen gebruikt voor het doeleinde van verbetering van de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit van onze website. Deze wordt niet verder verwerkt en wordt ook niet doorgegeven aan derde partijen.

5. COOKIES

Voor een groter gebruiksgemak van onze website maken wij gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine gegevenseenheden die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en die nodig zijn voor het gebruik van onze website. Wij gebruiken cookies om meer inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt en voor een betere navigatie. Cookies helpen ons bijvoorbeeld vast te stellen of een pagina op onze website reeds is bekeken. Cookies kunnen ons ook vertellen of u onze website al eerder hebt bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent. De cookies die wij gebruiken, slaan geen persoonsgegeven op en verzamelen ook geen informatie die is te herleiden tot een persoon. Als u geen cookies wilt ontvangen, dient u uw internetbrowser te configureren om alle cookies van de harde schijf van uw computer te verwijderen, om alle cookies te blokkeren of om een waarschuwing te krijgen voordat een cookie wordt opgeslagen.

KOAG/KAG-nr. 3168-0313-0582