7

Normala flytningar från underlivet

Alla kvinnor har flytningar (ett slags vit vätska) från underlivet. Mängden av flytningar varierar från person till person. Slemhinnorna behöver fukt, det skyddar bland annat mot bakterier och svamporganismer som kan orsaka infektioner.

I normala fall är  flytningar genomskinligt vita, luktar inte eller luktar lite surt. Fukten produceras av slemhinnor på slidväggen och i livmoderhalsen. I en frisk miljö fluktuerar surhetsgraden (pH) runt värdet 4,0. En sur miljö är ofördelaktig för de flesta sjukdomsalstrande organismer.

Vilket alltså är positivt för dig.

Other posts

KOAG/KAG-nr. 3168-0313-0582