7

Urininkontinens

Visste du att en av tio kvinnor lider av urininkontinens? Miljoner kvinnor upplever problem med att kontrollera urinblåsan. Det handlar inte bara om äldre kvinnor, en av tre kvinnor med detta besvär är yngre än 35. Det kan orsakas av svaga bäckenbottenmuskler, en underliggande sjukdom eller vara en biverkning av läkemedel. Många kvinnor skäms över sin urininkontinens och söker därför inte vård. Det är synd, för i de flesta fall kan man göra något åt besväret. Ju snabbare du söker vård, desto bättre.

Visste du att en av tio kvinnor lider av urininkontinens? Miljoner kvinnor upplever problem med att kontrollera urinblåsan. Det handlar inte bara om äldre kvinnor, en av tre kvinnor med detta besvär är yngre än 35. Det kan orsakas av svaga bäckenbottenmuskler, en underliggande sjukdom eller vara en biverkning av läkemedel. Många kvinnor skäms över sin urininkontinens och söker därför inte vård. Det är synd, för i de flesta fall kan man göra något åt besväret. Ju snabbare du söker vård, desto bättre.

Other posts

KOAG/KAG-nr. 3168-0313-0582