• i say: gå på toaletten utan besvär.

    Den vanligaste orsaken till blåskatarr, även kallad urinvägsinfektion, är att tarmbakterier orsakat en infektion i urinblåsan. Bakterien Escherichia coli är ofarlig i tarmen där den hör hemma, men den vanligaste orsaken till de infektioner som drabbar urinvägarna. Via anus har den kommit in i urinröret och därefter trängt in i urinblåsan. Där sätter den sig fast på urinblåsans vägg och orsakar en infektion.

    Den aktiva substansen i kapslarna når urinvägarna via njurarna. I urinblåsan fäster sig den aktiva substansen vid bakterierna och för ut dem ur kroppen med urinen. i say: URINVÄGSINFEKTION är en medicinteknisk produkt, läs bruksanvisningen innan användning.

    a4_blaasBehandel-se

KOAG/KAG-nr. 3168-0313-0582