• i say: gå på toaletten utan besvär.

  Den vanligaste orsaken till blåskatarr, även kallad urinvägsinfektion, är att tarmbakterier orsakat en infektion i urinblåsan. Bakterien Escherichia coli är ofarlig i tarmen där den hör hemma, men den vanligaste orsaken till de infektioner som drabbar urinvägarna. Via anus har den kommit in i urinröret och därefter trängt in i urinblåsan. Där sätter den sig fast på urinblåsans vägg och orsakar en infektion.

  Den aktiva substansen i kapslarna når urinvägarna via njurarna. I urinblåsan fäster sig den aktiva substansen vid bakterierna och för ut dem ur kroppen med urinen. i say: URINVÄGSINFEKTION är en medicinteknisk produkt, läs bruksanvisningen innan användning.

  • Behandlar urinvägsinfektionen utan att belasta kroppen
  • Bör ej användas när du är gravid
  • Det föreligger ingen risk för bakterieresistens vid användning av i say: kapslarna. Du kan upprepa behandlingen om du vill
  • Aktiv substans är Cranberry-Active™ som är ett koncentrerat patenterat tranbärsextrakt
KOAG/KAG-nr. 3168-0313-0582